Seen the recent New York Times article? See all species featured here.
Map of Life
A Jabiru stork at the Crooked Tree Wildlife Sanctuary

MOL Press

Map of Life listar var utrotningshotade djur finns

Feber
Thursday, January 15, 2015

Map of Life är en ny tjänst där man använder sig av Google Earth Engine för att lista var någonstans i världen utrotningshotade djur har sitt habitat.

Det finns en rad med olika verktyg på tjänsten och man kan bland annat själv lägga till en djurart och markera var denna finns. Ett annat verktyg man kan experimentera med är en funktion där man utökar eller minskar det utrotningshotade djurets habitat på kartan och se hur detta påverkar artens utveckling i framtiden.

View article on Feber